Annual General Meeting – 13th of July 2023 – CytoVac AB

15 Jun 2023

Annual General Meeting – 13th of July 2023 – CytoVac AB

Aktieägarna i Cytovac AB kallas till årsstämma torsdagen den 13 juli 2023 i Bird & Birds lokaler på Mäster Samuelsgatan 20, 111 44 Stockholm klockan 09:00.

1. Kallelse till årsstämma 2023
2. Fullmaktsformulär
3. Förslag punkt 14
4. Förslag punkt 15
5. Rörsinstruktion

Årsredovisering


Indkaldelse til ordinær generalforsamling hos Cytovac AB

Aktionærerne i Cytovac AB indkaldes til den ordinære generalforsamling torsdag den 13. juli 2023 i Bird & Birds lokaler på Mäster Samuelsgatan 20, 111 44 Stockholm – Sverige, klokken 09:00.

1. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023
2. Fuldmagtsblanket
3. Forslag punkt 14
4. Forslag punkt 15
5. Stemmeblanket

ÅrsrapportError, cant find that post.