Annual General Meeting – 29th of June 2022 – CytoVac AB

31 May 2022

Annual General Meeting – 29th of June 2022 – CytoVac AB

Aktieägarna i Cytovac AB kallas till årsstämma onsdagen den 29 juni 2022.

Med anledning av osäkerheten kring smittspridningen av coronaviruset (covid-19) genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning) med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022.

1. Kallelse till årsstämma 2022
2. Fullmaktsformulär
3. Formulär för förhandsröstning
4. Förslag punkt 13 (Forslag til pkt. 13)

Årsredovisering


Indkaldelse til ordinær generalforsamling hos Cytovac AB

Aktionærerne i Cytovac AB indkaldes til den ordinære generalforsamling onsdag den 29. juni 2022.

Grundet usikkerheden omkring spredningen af coronavirus (covid-19) vil den ordinære generalforsamling kun blive afholdt ved forud afstemning (brevafstemning) med støtte i de midlertidige lovregler, der gælder i 2022.

1. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022
2. Fuldmagtsblanket
3. Tilmelding og formular til forhåndsafstemning

ÅrsrapportError, cant find that post.