Extraordinary General Meeting – 15 March 2024, in Malmö, Sweden – Cytovac AB

29 Feb 2024

Extraordinary General Meeting – 15 March 2024, in Malmö, Sweden – Cytovac AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Cytovac AB

Aktieägarna i Cytovac AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 15 mars 2024 i JF Horns mötesrum på Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62 i Malmö klockan 11:30.

  1. Kallelse till extra bolagsstämma
  2. Fullmaktsformulär
  3. Förslag punkt 7
  4. Röstinstruktion

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling hos Cytovac AB

Aktionærerne i Cytovac AB indkaldes til ekstraordinær generalforsamling fredag den 15. marts 2024 kl. 11.30 i JF Horns møderum på Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62 i Malmø klokken 11.30.

  1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
  2. Fuldmagtsblanket
  3. Forslag til punkt 7
  4. Stemmeinstruktion


Error, cant find that post.