Annual General Meeting – 28th of June 2024 – CytoVac AB

31 May 2024

Annual General Meeting – 28th of June 2024 – CytoVac AB

Aktieägarna i Cytovac AB kallas till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 i Bird & Bird Advokats lokaler på Norrlandsgatan 15, 103 95 Stockholm klockan 14:00.

  1. Kallelse till årsstämma 2024
  2. Fullmaktsformulär
  3. Förslag punkt 13
  4. Formulär för förhandsröstning
  5. Årsredovisering

 


Indkaldelse til ordinær generalforsamling hos Cytovac AB

Aktionærerne i Cytovac AB indkaldes til den ordinære generalforsamling fredag den 28. juni 2024 i Bird & Bird Advokats lokaler på Norrlandsgatan 15, 103 95 – Sverige, klokken 14:00.

  1. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024
  2. Fuldmagtsblanket
  3. Forslag punkt 13
  4. Stemmeblanket
  5. Årsrapport


Error, cant find that post.