Annual General Meeting – 28th of May 2021 – CytoVac AB

29 Apr 2021

Annual General Meeting – 28th of May 2021 – CytoVac AB

Aktieägarna i Cytovac AB kallas till årsstämma fredagen den 28 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

1. Kallelse till årsstämma 2021 
2. Fullmaktsformulär
3. Formulär för förhandsröstning
4. Förslag punkt 13 (Forslag til pkt. 13)
5. Förslag punkt 14 (Forslag til pkt. 14)

Årsredovisering


Indkaldelse til ordinær generalforsamling hos Cytovac AB

Aktionærerne i Cytovac AB indkaldes til den ordinære generalforsamling fredag ​​den 28. maj 2021.

På grund af coronavirus (covid-19) og risikoen for spredning af infektion gennemføres den ordinære generalforsamling udelukkende ved forhåndsafstemning (brevstemme). Der afholdes derfor ikke nogen generalforsamling med mulighed for at deltage personligt eller via fuldmagt.

1. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021
2. Fuldmagtsblanket
3. Tilmelding og formular til forhåndsafstemning

Årsrapport
Error, cant find that post.