Annual General Meeting – 23rd of April 2019 in Malmö, Sweden – CytoVac AB

Annual General Meeting – 23rd of April 2019 in Malmö, Sweden – CytoVac AB

26 Mar 2019

Kallelse til årsstämma i Cytovac AB

Aktieägarna i Cytovac AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2019 kl. 12.00 på Elite Plaza vid Gustav Adolfs torg 49 i Malmö.

Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 11.45.


Notice of Annual General Meeting of Cytovac AB

The shareholders of Cytovac AB are hereby convened to the annual general meeting to be held on Tuesday 23 April 2019, at 12.00 at Elite Plaza, Gustav Adolfs torg 49 in Malmö.

The doors to the meeting will open at 11.45 CET.

Dokumenten inför årsstämman 2019/Documents for AGM 2019:Error, cant find that post.